Általános információk

Az 1. évfolyamosok beíratása a 2023/2024-es tanévre

1)    A beíratásra 2023. április 17-én és 18-án 8:00 és 17:00 között kerül sor az iskolánk épületében.

2)    Beiratkozhatnak a 2023. augusztus 31-ig 6. életévüket betöltő gyermekek és olyan gyermekek, akikre szüleik a 2022/2023-es tanévre halasztást kértek.

3)    A beíratáson a gyermek mindkét törvényes képviselőjének szükséges részt venni. 

4)    Abban az esetben, ha a beíratáson csak az egyik törvényes képviselő tud részt venni, kérjük kitöltve leadni az alábbi szülői beleegyező nyilatkozatot, mellyel a távol maradó törvényes képviselő felhatalmazza a jelen lévő törvényes képviselőt, hogy az ő nevében is eljárjon (nem szükséges hitelesíteni)

5)    Kérjük hozzák magukkal:
    a személyi igazolványukat,
    a gyermekük születési anyakönyvi kivonatát (annak fénymásolatát),
    indokolt esetben a bírósági végzés fénymásolatát (a gyermek elhelyezéséről, ha csak az egyik törvényes képviselő járhat el a gyermek ügyében),
    indokolt esetben (pl. sajátos nevelési igényű gyermeknél) a pszichológiai szakvéleményt és a gyermekorvosi ajánlást

6)    A gyermek tervezett halasztott iskolakezdése esetén is részt kell venni a beíratáson. A halasztás tényéről beíratáskor értesíteni kell az igazgatóságot. Az iskolakezdés halasztását az óvoda igazgatóságával kell intézni.

7)    Leendő elsőseink ebben a tanévben is számíthatnak a Rákóczi Szövetség által biztosított iskolatáskára és pénzügyi támogatásra. 

8)    Ha valaki már kitöltötte az online beíratási adatlapot, akkor a beiratkozáson már csak alá kell írni az előre elkészített nyomtatványt. Abban az esetben, ha nem áll módjukban online formában kitölteni a felvételi jelentkezési lapot, a beiratkozás napján az iskolában kerül sor a kitöltésre és aláírásra. 

9)    A külföldön tartózkodó szülő a törvény értelmében köteles az iskolaköteles gyermekét Szlovákia valamelyik alapiskolájába beíratni (amennyiben szlovák állampolgársággal és állandó lakhellyel rendelkezik a gyermek). A kettős állampolgársággal rendelkező gyermek számára a szülőnek nem szükséges szlovákiai törzsiskolát választania, amennyiben külföldön, az ottani szabályok szerint iskoláztatta gyermekét. A külföldön tartózkodó gyermeket egy szülő által meghatalmazott személy is beírathat a választott törzsiskolába, amennyiben felmutatja a gyermek anyakönyvi kivonatát, a szülő általi meghatalmazást és a saját személyazonossági igazolványát. A gyermek törvényes képviselője kérvényezi az alapiskolában a külföldön való tanulás engedélyezését. 

 

A beíratáshoz szükséges további nyomtatványok:
1)    Adatvédelmi beleegyező nyilatkozat /Súhlas zákonného zástupcu
2)    Személyes adatok feldolgozásáról szóló tájékoztatás /Oboznámenie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov