Členovia rady školy

1. Ördögh Zsolt - rodič - predseda

2. Haris Richard - rodič

3. Lukács Katalin - rodič

4. Radvanszká Éva - rodič

5. Mgr.Szolár Géhry Mónika - učiteľka - podpredseda

6. Juhász Zuzana - učiteľka

7. Ficza Peter - nepedagogický pracovník

8. Pivoda Štefan - poslanec

9. Nagy Péter - poslanec

10.Török Jozef - poslanec

11.Uhrin Pavol- poslanec