Általános információk

Az 1.évfolyam kisidiákjainak beíratása a 2024/2025-ös tanévre

 1. A beíratásra 2024. április 8-án (hétfőn) és 9-én (kedden) 8:00 és 17:00 között kerül sor az iskolánk épületében.
 2. Beiratkozhatnak a 2024. augusztus 31-ig 6. életévüket betöltő gyermekek és olyan gyermekek, akikre szüleik a 2023/2024-es tanévre halasztást kértek.
 3. A beíratáson a gyermek mindkét törvényes képviselőjének szükséges részt venni.
 4. Abban az esetben, ha a beíratáson csak az egyik törvényes képviselő tud részt venni, kérjük kitöltve leadni az alábbi szülői beleegyező nyilatkozatot, mellyel a távol maradó törvényes képviselő felhatalmazza a jelen lévő törvényes képviselőt, hogy az ő nevében is eljárjon (nem szükséges hitelesíteni)
 5. Kérjük hozzák magukkal:
 • a személyi igazolványukat,
 • a gyermekük születési anyakönyvi kivonatát (annak fénymásolatát),
 • indokolt esetben a bírósági végzés fénymásolatát (a gyermek elhelyezéséről, ha csak az egyik törvényes képviselő járhat el a gyermek ügyében),
 • indokolt esetben (pl. sajátos nevelési igényű gyermeknél) a pszichológiai szakvéleményt és a gyermekorvosi ajánlást
 1. A gyermek tervezett halasztott iskolakezdése esetén is részt kell venni a beíratáson. A halasztás tényéről beíratáskor értesíteni kell az igazgatóságot. Az iskolakezdés halasztását az óvoda igazgatóságával kell intézni.
 2. Leendő elsőseink ebben a tanévben is számíthatnak a Rákóczi Szövetség által biztosított iskolatáskára és anyagi támogatásra.
 3. Ha valaki már kitöltötte az online beíratási adatlapot, akkor a beiratkozáson már csak alá kell írni az előre elkészített nyomtatványt. Abban az esetben, ha nem áll módjukban online formában kitölteni a felvételi jelentkezési lapot, a beiratkozás napján az iskolában kerül sor a kitöltésre és aláírásra.
 4. A külföldön tartózkodó szülő a törvény értelmében köteles az iskolaköteles gyermekét Szlovákia valamelyik alapiskolájába beíratni (amennyiben szlovák állampolgársággal és állandó lakhellyel rendelkezik a gyermek). A kettős állampolgársággal rendelkező gyermek számára a szülőnek nem szükséges szlovákiai törzsiskolát választania, amennyiben külföldön, az ottani szabályok szerint iskoláztatta gyermekét. A külföldön tartózkodó gyermeket egy szülő által meghatalmazott személy is beírathat a választott törzsiskolába, amennyiben felmutatja a gyermek anyakönyvi kivonatát, a szülő általi meghatalmazást és a saját személyazonossági igazolványát. A gyermek törvényes képviselője kérvényezi az alapiskolában a külföldön való tanulás engedélyezését.

 

 

A beíratáshoz szükséges további nyomtatványok:

 1. Adatvédelmi beleegyező nyilatkozat /Súhlas zákonného zástupcu (
 2. Személyes adatok feldolgozásáról szóló tájékoztatás /Oboznámenie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov (link)