Étkezési feltételek

Étkezési feltételek az iskolánk étkezdéjében

Minden tanuló és alkalmazott jogosult az iskola étkezdéjében étkezni.

A tanuló az iskolai étkezdéjébe való bejelentkezése a törvényes képviselő által kiöltött jelentkezési lap (Zápisný lístok) alapján történik, amelyet a konyhavezetőnőnek szükséges leadni.

Az ebédre való bejelentkezés valamint az ebédről való kijelentkezést az előző napon legkésőbb 14.00-ig szükséges megtenni. Kivételt képez minden héten a hétfői nap, amikor 7.30-ig lehetséges kijelentkezni az ebédről.

A tanuló betegsége esetén az első napon lehetséges a nem kijelentett ebédet egyszerhasználatos tárolóedényben elvinni 12.00 órától 12.30-ig, de ebben az esetben az étkező a ebédért a támogatás összegét egészben téríti és a csomagolás árát is, amely 0,30 €.

Amennyiben a tanuló továbbra sem vesz részt a jelenléti oktatáson az iskolában, szükséges a törvényes képviselőnek az étkezésről a gyermekét időben kijelenteni.

Be nem jelentett hiányzás és a nem átvett ebéd esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

Az étkezésről való kijelentkezés:  

  • az iskola étkezdéjének a telefonszámán: 035/6 400 737
  • személyesen az iskola étkezdéjében, Mgr. Kovács Beáta konyhavezetőnőnél  
  • e-mailen: ebed.czuczora@gmail.com

 

Az étkezés díjának elszámolása:

Étkező tanuló az alsó tagozaton (1-4. évfolyamok)                        

étkezési egységár 1,15 € x munkanapok száma az adott hónapban

+2,00 € 1 havi rezsiköltség      

Étkező tanuló a felső tagozaton (5-9. évfolyamok)                        

étkezési egységár 1,23 € x munkanapok száma az adott hónapban

+ 2,00 € 1 havi rezsiköltség     

Étkező iskolai alkalmazott                         

étkezési egységár 1,33 € x munkanapok száma az adott hónapban, az alkalmazott ebből az összegből 1,00 € térít 1 ebédért és 0,33 € a munkáltató hozzájárulása 1 ebédhez a szociális fondból

+ 2,00 € 1 havi rezsiköltség      

Étkező nyugdíjas, aki  igénybe veszi az iskolai konyha szolgáltatását a fenntartó, Érsekújvár városának a beleegyezésével

étkezési egységár 1,33 € x munkanapok száma az adott hónapban

rezsiköltség 0,88 € x munkanapok száma az adott hónapban

 

Étkezési díjak fizetése:      

Elsődlegesen banki utalással az iskolai étkezde számlájára.

Számlaszám:                                                    2628758692/1100

IBAN:                                                                   SK33 1100 0000 0026 2875 8692

Azonosító kód (variabilný symbol):        hónap/év (pl.  112022)

 Megjegyzés :                                                   a tanuló neve és osztálya

Az étkezési díjat postai utalvánnyal is lehet téríteni.

Az étkezés díjának befizetését legkésőbb az adott hónap 15. napjáig szükséges megtenni. (tanuló és alkalmazott)

A nyugdíjas étkezők esetében az étkezési díj befizetésének időpontjáról tájékoztatást kapnak az ebédek kiadásánál személyesen (készpénzben térítik az ebédet).

 

Tájékoztató az étkezési támogatásról

A támogatást a következő esetekben lehet igényelni:

  • az olyan háztartásban élő gyermeknél, amelyikben a család egyetlen tagja sem igényelt erre a 15 év kor alatti kiskorú gyermekre adókedvezményt (becsületbeli nyilatkozat)
  • az olyan háztartásban élő gyermeknél, amely háztartás szociális segélyben részesül vagy a család jövedelme nem haladja meg a létminimum összegét (igazolás a szociális segély juttatásáról, vagy a szülők jövedelmének elbírálásáról szóló nyomtatvány)
  • az iskolát látogató 15. életévét betöltött gyermek esetében, amikor a szülő igényelte erre a gyermekre az adókedvezményt (daňový bonus) (ebben az esteben kérjük a szülőket tájékoztatni a konyhavezetőnőt, amikor gyermekük betölti a 15. életévét)

Adókedvezmény (daňový bonus) és az étkezési támogatás – a 15 év alatti gyermekek estében nem lehetséges egyszerre igénybe venni (a hamis becsületbeli nyilatkozat büntetőjogi következményeket vonhat maga után = a támogatásban részesült gyermek költségeinek visszatérítése)

A gyermek csak abban az esetben jogosult a támogatásra az étkezésre, amikor az iskolában jelenléti oktatáson vesz részt. Amennyiben nem vesz részt a tanításon és a nem lesz időben kijelentve az ebédről a törvényes képviselő köteles az ebéd teljes összegét megtéríteni.

A tanuló törvényes képviselőjének hozzájárulása az étkezési díj részleges térítésérére az iskola étkezdéjének költségeire:

Étkező tanuló az alsó tagozaton (1-4. évfolyamok)                        

Támogatás 1,30 €  (étkező hozzájárulása 0,00 €)

+ 2,00 € 1 havi rezsiköltség   

Étkező tanuló a felső (5-9. évfolyamok)                             

Támogatás 1,30 €  (étkező hozzájárulása 0,00 €)

+ 2,00 € 1 havi rezsiköltség    

b