Kontakty

Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským Nové Zámky

sekretariát skola.czuczora@gmail.com
jedáleň ebed.czuczora@gmail.com
riaditeľ direktorpz2@gmail.com

 

Konzultačné hodiny:

PaedDr. Zoltán Priskin - riaditeľ

Pondelok: 13:00 - 15:00

Streda: 13:00 - 15:00

Štvrtok: 09:00 - 10:00

 

PaedDr. Gabriela Salgóová - zástupkyňa riaditeľa školy (prvý stupeň)

Pondelok: 12:30 - 14:30

Štvrtok: 7:30 - 8:30

 

Mgr. Mónika Szolár Géhry - zástupkyňa riaditeľa školy (druhý stupeň)

Pondelok: 8:50 - 10:30

Štvrtok: 9:45 - 11:25

 

This contact form has been disabled.