Nepedagogickí zamestnanci

1. Mgr. Ficza Peter vedúci technicko-prevádzkového úseku, správca siete

2. Mgr. Csandová Tímea asistentka RŠ, administratívna pracovníčka

3. Mgr. Mészáros Anikó ekonómka

4. Mgr. Kovácsová Beáta vedúca ŠJ

5. Borbélyová Henrieta prvá kuchárka

6. Ladungová Marta pomocná kuchárka

7. Hulicsková Zuzana pomocná kuchárka

8. Gubóová Renáta pomocná kuchárka

9. Nagyová Monika pomocná kuchárka

10. Roško Robert školník

11. Ácsová Alžbeta upratovačka

12. Čeriová Mária upratovačka

13. Drugová Anna upratovačka

14. Mátyusová Irena upratovačka

15. Rumanová Silvia upratovačka

16. Takácsová Helena upratovačka