Pedagogickí zamestnanci

1. PaedDr. Priskin Zoltán riaditeľ školy

2. Mgr. Krošláková Oľga zástupca pre I. stupeň

3. Mgr. Péter Zoltán zástupca pre II. stupeň

4. PaedDr. Salgóová Gabriela 1.A triedna učiteľka

5. Mgr. Kováčová Sylvia 1.B triedna učiteľka

6. Mgr. Kollárová Alžbeta 2.A triedna učiteľka

7. Mgr. Bukaiová Lívia 2.B triedna učiteľka

8. Mgr. Baloghová Zuzana  3.A triedna učiteľka

9. Mgr. Kollár Tibor 3.B triedny učiteľ

10. Mgr. Krpelánová Agneša 4.A triedna učiteľka

11. Mgr. Dékányová Aneta 4.B triedna učiteľka

12. Mgr. Horváth Melinda 5.A triedna učiteľka, kariérová poradkyňa

13. Mgr. Szolár Géhry Mónika 5.B triedna učiteľka, vedúca PK

14. Mgr. Benyovszky Ágnes  6.A triedna učiteľka

15. Mgr. Horváth Enikő 6.B triedna učiteľka

16. PaedDr. Zelenaiová Judita 7.A triedna učiteľka, koordinátorka prevencie

17. Mgr. Pálová Andrea 7.B triedna učiteľka, vedúca PK

18. RNDr. Mojzesová Ildikó 8.A triedna učiteľka, vedúca PK

19. Mgr. Pethes Emese 8.B triedna učiteľka, školská psychologička,

20. Mgr. Čerňanová Andrea 9.A triedna učiteľka

21. Mgr. Földyová Judita 9.B triedna učiteľka

22. Mgr. Gergelyová Eva učiteľka,

23. Mgr. Illés Ildikó učiteľka

24. Mgr. Dráfi Gábor učiteľ

25. Némethová Zuzana učiteľka, vedúca PK

26. Gallová Katarína učiteľka, knihovníčka, vedúca PK

27. Zahorán Judit učiteľka, pedagogická asistentka

28. Bc. Dana Závodská katechétka, pedagogická asistentka

29. Mgr. Oros Attila učiteľ

30. Mgr. Ficza Peter učiteľ, správca siete, vedúci technicko-prevádzkového úseku

31. Mgr. Sasák Ilona katechétka

32. Mgr. Staňo Csányi Tünde pedagogická asistentka

33. Mgr. Patkoló Klára výchovná poradkyňa, pedagogická asistentka

34. Jankovicsová Henrieta pedagogická asistentka

35. Mgr. Vargová Evelína pedagogická asistentka

36. Juhászová Zuzana vedúca vychovávateľka

37. Huszlicsková Agnesa vychovávateľka, pedagogická asistentka

38. Mandák Adriana vychovávateľka, pedagogická asistentka

39. Bc.Gondžala Kondicz Katalin vychovávateľka, pedagogická asistentka

40. Mgr. Mária Kissová špeciálna pedagogička