Dokumentumok

2018. május 25.

Személyi adatok védelme – Ochrana osobných údajov

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR) összhangban kezeli az adatokat.

2017. február 10.

Köszönjük adója 2 % -át!

Bizonyára tudják, hogy az adóról és a bevételekről szóló törvény lehetővé teszi, hogy jövedelemadójuk 2 %-ával az Önök által meghatározott intézményt támogassák. Kérjük Önöket, hogy ezt a lehetőséget kihasználva támogassák az iskolánk mellett működő XXI.század Gyermekéért Polgári Társulást.

XXI.század Gyermekéért Polgári Társulás
Občianske združenie deťom XXI. storočia
940 53 Nové Zámky, G.Czuczora 10
IČO (nyilvántartási szám): 36112071

TÁMOGATÁSÁT ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK !

2015. október 4.

Intézményünk működését szabályozó és bemutató dokumentumok

Az intézményünk működését szabályozó és bemutató dokumentumok (Správa o VVČ, Kolektívna zmluva...)  jogosultság esetén előzetes bejelentkezés alapján megtekinthetők az iskola titkárságán.

Szerződések, számlák elérhetőek az alábbi linken: 

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/zs-s-vjm-g-czuczora-nove-zamky/2020/FDOD

Feliratkozás a következőre: Dokumentumok