Projektjeink

bb

Az Erasmus+ az európai oktatás, képzés, ifjúságügy és sport támogatására irányuló uniós program, mely lehetőséget biztosítani arra, hogy az Európai Unió bármely polgára tanulmányokat folytasson, képzésben vegyen részt és tapasztalatot szerezzen külföldön. A program nemcsak a diákoknak kínál lehetőségeket, hanem a lehetőségek széles körét biztosítja magánszemélyek és szervezetek számára is.

Az Erasmus+ a növekedést, a foglalkoztatást, a társadalmi méltányosságot és befogadást célzó Európa 2020 stratégia, valamint az ET2020, az oktatás és a képzés terén kialakított uniós stratégiai keretrendszer célkitűzéseinek megvalósításához hivatott hozzájárulni. Ezenfelül arra törekszik, hogy ösztönözze a partnerországokban a felsőoktatás fenntartható fejlődését, és elősegítse az EU ifjúsági stratégiájában meghatározott célok elérését. A program egyebek mellett az alábbi konkrét célkitűzések megvalósítását szolgálja:

 • a munkanélküliség visszaszorítása, különösen a fiatalok körében
 • a felnőttoktatás előmozdítása, különösen az új és a munkaerőpiacon keresett készségek tekintetében
 • a fiatalok európai demokratikus szerepvállalásának ösztönzése
 • az innováció, az együttműködés és a reformok támogatása
 • az iskolai lemorzsolódás csökkentése
 • az EU partnerországaival való együttműködés és az EU és a partnerországok közötti mobilitás előmozdítása.

A nyári szünet közepén kaptuk a jóhírt, hogy pozitív elbírálásban részesültünk és így október 1-jétől négy érsekújvári intézmény fog két éven keresztül együttműködni az oktatás terén: a P. Blaho utcai Óvoda, a Czuczor Gergely Alapiskola, az Érsekújvári Művészeti Alapiskola és a Pázmány Péter Gimnázium, mint a konzorcium koordinátora.

 

A „Tökéletesedjünk“ címet viselő komplex közös projektünk 4 szakterületre irányul :

 1. A nyelvek elsajátításában való tökéletesedés
 2. A természettudományi tantárgyakban való való tökéletesedés
 3. Az inkluzív iskolai környezet kialakításában való tökéletesedés
 4. Az iskola vezetésében és menedzselésében való tökéletesedés

 

A jóváhagyott 73.285 euróból az iskolák tanárainak külföldi továbbképzéseit és a kísérő rendezvényeket fogjuk biztosítani.

 

b

"SEGÍTŐ SZAKMÁK A GYERMEKEK ÉS DIÁKOK OKTATÁSÁBAN II" Nemzeti projekt – PoP II

Iskolánk sikernek könyvelheti el, hogy a "SEGÍTŐ SZAKMÁK A GYERMEKEK ÉS DIÁKOK OKTATÁSÁBAN II" című nemzeti projektet újra indíthatja az elkövetkező években is. Ezt a projektet az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával finanszírozták az Emberi Erőforrások Operatív Program keretében. "

A projekt jelentősen támogatja az inkluzív oktatásban bekövetkező pozitív változásokat közvetlenül az iskolai környezetben a pedagógiai asszisztensek, a fogyatékkal élő gyermekek és tanulók tanársegédjei, valamint az inkluzív csapatok tagjainak oktatási támogatása révén.

E projekt keretében egy befogadó csapat őt tagját alkalmazzuk - iskolapszichológust, gyógypedagógust és három tanársegédet a fogyatékkal élő diákok számára.

A nemzeti projekt célja:

 • támogatni az inkluzív nevelés elveit az általános iskolában, amelyek a Szlovák Köztársaság iskola- és iskolai hálózatába tartoznak,
 • előfeltételek megteremtése a gyermekek és tanulók oktatási eredményeinek javításához,
 • növelni kell a befogadást és a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést.

Hisszük, hogy ily módon nemcsak a korszerű befogadó iskola elveit tudjuk sikeresen alkalmazni, hanem mindenekelőtt elfogadni és kielégíteni a rászoruló tanulók szükségleteit.

b

Inklúzió a Czuczor Gergely Alapiskolában            

 

A 2021/2022 tanévben 41 sajátos nevelési igényű tanulónak segítünk, közülük 18-nak pedagógusi asszisztensre van szüksége.  Többségük tanulási, figyelemzavarral küszködnek, vannak, akik a kommunikációban, érzelmi kifejezésben akadályozottak, illetve egészségügyi problémáik miatt kapnak segítséget az oktatás során.

Ezen tanulókat iskolánkon  10 pedagógusi asszisztens, 1 iskolai pszichológus, 1 iskolai speciális pedagógus segíti.   

 

A PoP II projekt keretében alkalmazottak:                         

 • iskolai pszichológus       Mgr. Pethes Emese    

Konzultációs órák:          

Szerda       13:45 - 14:30

Csütörtök    7:55 - 12:15

Péntek         7:55 - 14:30

 • speciális pedagógus       Mgr. Kiss Mária    

Konzultációs órák:           Csütörtök    8:30 - 14:30

 

Klára Patkoló, Mgr                                     

Tünde Staňo Csányi, Mgr                          

Evelína Vargová, Mgr    

 • pedagógusi asszisztens a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériumának támogatásából :

Henrieta Jankovicsová                                                

Agneša Huszlicsková                                                 

Adriana Mandák                                       

Katalin Gondžala Kondicz, Bc     

Emese Pethes, Mgr                                                     

Judit Zahorán     

Danka Závodská

Az asszisztenseket az iskola és a tanulók igényei szerint osztják be az egyes osztályokba, szisztematikusan dolgoznak velük, előre megtervezett munkarend szerint. A pedagógusok útmutatása alapján dolgoznak a diákokkal az osztályokban, vagy csoportban, vagy egyéni formában az osztályon kívül. Különösen a tananyag elsajátításának egyéni megközelítéséről van szó, amely magában foglalja a felnőtt fokozott figyelmének és segítségének szükségességét, fokozott motivációt, segítséget és felügyeletet a kijelölt és differenciált feladatok ellátása során. Az asszisztensek segítők és szervezők a gyermekek számára a kijelölt feladatok megértésében, koncentrációjuk fejlesztésében, a fegyelem megerősítésén dolgoznak az órán, figyelemmel kísérik a diákok felkészülését a tanításra. Segítenek továbbá az oktatási és kompenzációs segédeszközök előkészítésében, az iskola által szervezett különféle rendezvényeken, iskolán kívüli tevékenységekben, történelmi és kulturális emlékek látogatásában, társadalmi és sporteseményekben.

Tapasztalatunk, hogy az asszisztensek és a befogadó csapat munkája napjainkban hatékony része a tanulóinknak nyújtott támogatásban.