Projektjeink

Projektösszefoglaló: Erasmus + PUSE ( ” Poly- Universe in School Education ” )

A projekt címe : Poliuniverzum az iskolai oktatásban

A projekt a Saxon Szász János képzőművész által feltalált Poly- Universe geometriai képességfejlesztő játékon alapszik. Az eszköz újdonságértéke az alapformákban rejlő léptékváltásos szimmetriájában és az ehhez rendelt színkombinációs rendszerében van. Széles spektrumban használható, hatással lehet az oktatásra, különösen a geometria és a kombinatorika területén alkalmazható.
A célja a PUSE matematikai és oktatási módszertan kifejlesztése és tesztelése az EU- iskolákban, a résztvevő tanárokkal és diákokkal együttműködve.

A partnerek: Poly- Universe Ltd. ( HU ), www.poly-universe.com

NetCoGame JátékosLét Kutatóközpont Nonprofit Kft. ( HU ) www.netcogame.com

Budapest Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ( HU ), www.fazekas.hu

Nafarroako Ikastolen Elkartea, ( Spanyolország ) www.nafarroakoikastolak.net

ZŠ G. Czuczora s VJM – Czuczor Gergely Alapiskola ( Szlovákia ) www.czuczora.eu

Experience Workshop ( Finnország ) www.experienceworkshop.org

Az első találkozóra 2017.december 3-4- én került sor Budapesten. A tesztelési metódus és mérési módszerek alapjainak kidolgozásán iskolánkat képviselték Dráfi Gábor, Kollár Tibor és Mojzes Ildikó.

 

A kép eltávolítva.

Erasmus plus

Az Erasmus+ az európai oktatás, képzés, ifjúságügy és sport támogatására irányuló uniós program, mely lehetőséget biztosítani arra, hogy az Európai Unió bármely polgára tanulmányokat folytasson, képzésben vegyen részt és tapasztalatot szerezzen külföldön. A program nemcsak a diákoknak kínál lehetőségeket, hanem a lehetőségek széles körét biztosítja magánszemélyek és szervezetek számára is.

Az Erasmus+ a növekedést, a foglalkoztatást, a társadalmi méltányosságot és befogadást célzó Európa 2020 stratégia, valamint az ET2020, az oktatás és a képzés terén kialakított uniós stratégiai keretrendszer célkitűzéseinek megvalósításához hivatott hozzájárulni. Ezenfelül arra törekszik, hogy ösztönözze a partnerországokban a felsőoktatás fenntartható fejlődését, és elősegítse az EU ifjúsági stratégiájában meghatározott célok elérését. A program egyebek mellett az alábbi konkrét célkitűzések megvalósítását szolgálja:

  • a munkanélküliség visszaszorítása, különösen a fiatalok körében
  • a felnőttoktatás előmozdítása, különösen az új és a munkaerőpiacon keresett készségek tekintetében
  • a fiatalok európai demokratikus szerepvállalásának ösztönzése
  • az innováció, az együttműködés és a reformok támogatása
  • az iskolai lemorzsolódás csökkentése
  • az EU partnerországaival való együttműködés és az EU és a partnerországok közötti mobilitás előmozdítása.

A nyári szünet közepén kaptuk a jóhírt, hogy pozitív elbírálásban részesültünk és így október 1-jétől négy érsekújvári intézmény fog két éven keresztül együttműködni az oktatás terén: a P. Blaho utcai Óvoda, a Czuczor Gergely Alapiskola, az Érsekújvári Művészeti Alapiskola és a Pázmány Péter Gimnázium, mint a konzorcium koordinátora.

 

A „Tökéletesedjünk“ címet viselő komplex közös projektünk 4 szakterületre irányul :

  1. A nyelvek elsajátításában való tökéletesedés
  2. A természettudományi tantárgyakban való való tökéletesedés
  3. Az inkluzív iskolai környezet kialakításában való tökéletesedés
  4. Az iskola vezetésében és menedzselésében való tökéletesedés

 

A jóváhagyott 73.285 euróból az iskolák tanárainak külföldi továbbképzéseit és a kísérő rendezvényeket fogjuk biztosítani.