Hasznos információk a beiratkozás előtt

2018. március 22.
2017/2018
Hasznos információk a beiratkozás előtt

Mikor tanköteles a gyermek?

-A 245/2008 – as számú iskolatörvény értelmében: Szlovákiában a gyermek hat éves korában éri el az iskolakötelezettséget.
-Iskolaköteles az a gyermek, aki az adott naptári év augusztus 31-ig betölti hatodik életévét.
A SZÜLŐ ILYENKOR KÖTELES GYERMEKÉVEL AZ ISKOLAI BEIRATKOZÁSON MEGJELENNI.

-A hat éves gyerekek közt vannak olyanok, akiknek iskolaérettsége kérdéses, akik fizikai életkoruk ellenére nem beiskolázhatók. Ha a gyermek hat éves kora ellenére nem válik alkalmassá az iskolakezdésre (egyenletes testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésre, érésre van szükség) az iskola igazgatója a pedagógiai-pszichológiai tanácsadó szakembereinek javaslatára nulladik évfolyamba sorolhatja.
-Halasztást a szülő gyermeke számára csak indokolt esetben kérhet a gyermekorvos javaslatára. Az iskola igazgatója az óvoda és a pedagógiai-pszichológiai tanácsadó ajánlása alapján is dönthet a halasztás vagy a nulladik évfolyamba való besorolás között. Mindkét esetben a szülői kérvény benyújtása szükséges.

Lehet-e a gyermeket 6 éves kora előtt beiskolázni?
-Az iskolatörvény engedélyezi az idő előtti beiskolázást is. Erről akkor beszélünk, ha a gyermek az adott kalendáriumi év augusztus 31. és december 31. között tölti be a hatodik életévét.
-Amennyiben a szülő idő előtti beiskolázást fontolgatja, kérvényét alá kell támasztania a pedagógiai – pszichológiai tanácsadó írásos belegyeező véleményével és a gyermekorvos írásos engedélyezésével.
-Amikor a pszichológus megpróbálja eldönteni, hogy a gyermek menjen vagy ne menjen iskolába, akkor elsősorban azt vizsgálja, hogy a gyermek képes lesz-e megfelelni az iskolai követelményeknek.

Mikor lesz a beíratás?
Az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskolában idén a következő időpontokban zajlik a beiratkozás:
2018. április 4-én (szerdán) és 5-én (csütörtökön).
Mindkét napon 8:00 órától 17:00 óráig tart megszakítás nélkül.

A beiratáson akkor is meg kell jelenni a gyermekkel, ha a halasztást fontolgatja.

Mit kell a szülőnek magával hoznia a beíratásra?
-a személyazonossági igazolványát (občiansky preukaz)
-a gyermek anyakönyvi kivonatát (rodný list)

Mit kell eldöntenie a szülőnek a beíratás előtt?
-Igényli-e gyermeke számára a napközis ellátást és az étkeztetést,
-mely tantárgyat fogja gyermeke látogatni az 1. osztályban: az etikai nevelést, a katolikus hittant vagy a református hittant.

Hogyan zajlik iskolánkban a beíratás?
-A várakozási idő csökkentése miatt egyszerre több pedagógus foglalkozik a gyerekekkel.
-A foglalkozás ideje alatt jelen van az iskola gyógypedagógusa is, akihez az érdeklődők tanácsért fordulhatnak.
-A várakozás alatt a szülők bejegyeztetik gyermekük adatait, kényelmesen leülhetnek, megnézhetik az iskolánkról szóló tájékoztatót, belelapozhatnak az első osztályos tankönyvekbe, az első osztályos tanulók munkáiba, elolvashatják a házirendet, vagy az iskolaújságot.
-Az alábbi nyomtatványokat kell a szülőnek kitöltenie a helyszínen vagy előre kitöltve magával hoznia:

BEÍRATÁSI KÉRDŐÍV

Kérvény-1.o

Kérvény-halasztás

palyazati_adatlap_RÁKÓCZI 2018

Gyakorlatok a felvételi beszélgetésnél:
-A sorrendiség képességének mérése : kockák sorrendbe való rakása színek alapján,
-a téri orientáció, színismeret mérése: első – középső – utolsó fogalma,
-a mennyiség fogalma, a számfogalom figyelése : több-kevesebb, számolás ötig,
-rajzos tollbamondás,
-téri orientáció, a grafomotorikai készségek figyelése: a jobb-bal, mellett, fölött,
-alak rajzoltatása,
-szóbeli megnyilvánulás: mondóka, vers mondása, dal éneklése.

Beiratkozás külföldön tartózkodó családok részére
-A külföldön tartózkodó szülő a törvény értelmében köteles az iskolaköteles gyermekét Szlovákia valamelyik alapiskolájába beíratni (amennyiben szlovák állampolgársággal rendelkezik a gyermek). A választott törzsiskolában nyilvántartják a gyermekét és osztályba sorolják.
-A kettős állampolgársággal rendelkező gyermek számára a szülőnek nem szükséges szlovákiai törzsiskolát választania, amennyiben külföldön, az ottani szabályok szerint iskoláztatta gyermekét.
-A külföldön tartózkodó gyermeket egy szülő által meghatalmazott személy is beírathat a választott törzsiskolába, amennyiben felmutatja a gyermek anyakönyvi kivonatát, a szülő általi meghatalmazást és a saját személyazonossági igazolványát.
-A törzsiskolába való beiratkozáskor a gyermek törvényes képviselője bejelenti, melyik külföldi iskolát fogja gyermeke látogatni és kérvényezi gyermeke külföldön való tanulásának engedélyezését. (Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR). Nyomtatvány itt:
KÉRVÉNY a külföldön tanulás engedélyezésére

A napköziotthonról
Fő feladatai:
-relaxációs foglalkozások a délelőtti tanulás után
-tanítási órákra való felkészülés
-szlovák nyelv gyakorlása, a délelőtti tananyag ismétlése
-együttműködés az osztályfőnökökkel és a szülőkkel
-az iskola programjaiba való bekapcsolódás
-a heti tevékenységeken kívül különböző programok szervezése, pl. sportversenyek, előadások, kiállítások, író-olvasó találkozók, táncházak szervezése
Mindennapi tevékenységeinkbe beiktatjuk az etikai és esztétikai nevelést, képzőművészeti, irodalmi és zenei nevelést, sporttevékenységeket, természetismeretet, munkára való nevelést. Osztályainkat megpróbáltuk úgy kialakítani, hogy a gyermekek szép, esztétikus, otthonos környezetben legyenek. Legfeljebb 25 gyermekből álló csoportokkal dolgozunk.
Reggel 6.30-tól 7.30-ig fogadjuk a korábban érkező gyerekeket.
Napközben 11.25-től 16.00-ig tartanak a napközis foglalkozások, majd egy kijelölt csoportban szolgálatot tartunk 16.30-ig.
A gyermekklub havi díja 12 € .

Az iskolai étkeztetésről
Működésünk alapelve az egészséges étkeztetés. Fennállásunk óta a tápanyagokban gazdag, koleszterinszegény étrenddel való megbarátkozást kívánjuk a fiatalabb generáció étrendjébe bevezetni. Ne csak tanulmányainkban, de étkezésünkben is legyünk okosak!
Amit tudni kell:
-Étkezdénk napi egyszeri étkeztetést biztosít az iskola tanulói és alkalmazottai számára.
-Az étkezésért fizetendő térítési díj az alsó tagozatosok részére 0,95€ / nap + 2 € havi egyszeri fenntartási költség.
-A térítési díj a jogszabályokban előírt módon kedvezményekkel csökkenthető (szociális támogatás).
-A befizetés postai utalványon vagy banki átutalással bonyolítható le, határidő: a folyó hónap 15. napjáig.
-A heti étlapot a szülők megtekinthetik az iskola honlapján: www.czuczora.eu
-Részletesebb tájékoztatást az érdeklődők a következő telefonszámon kaphatnak Kovács Beáta konyhavezetőtől: 035 6 400 737

Anyagi támogatások szülőknek
A magyar iskolák a szlovák államtól elnyert támogatás mellett Magyarországról is rendszeres támogatásban részesülnek.

Bethlen Gábor Alap
Azok a szülők, kiknek gyermekei magyar iskolát látogatnak, évente pályázhatnak a Bethlen Gábor Alapnál az oktatási-nevelési támogatás elnyeréséért. Egy gyermekre kb. 50 euró értékű támogatást nyerhet el a szülő (törvényes képviselő) évente, mellyel a magyar állam a szülők iskolalátogatással kapcsolatos kiadásait szeretné enyhíteni.

Rákóczi Szövetség
A Rákóczi Szövetség magyarországi civil szervezetek, polgári körök, cégek, magánszemélyek adományaira alapozva a több éves hagyománynak megfelelően ebben az évben is 10.000 Ft beiratkozási ösztöndíjat ajánl fel azon gyermekek számára, akiket szüleik az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskolába íratnak be.

Kedvezménytörvény
A kedvezménytörvény a magyar iskolába járó diákok részére tanulmányaik befejezéséig minden évben Magyarországon is kedvezményeket nyújt. A magyar iskolába járó, magyar igazolvánnyal rendelkező diákok a magyarországi diákokkal azonos diákigazolványt kapnak, amely jelentős utazási és más kedvezményeket is biztosít részükre Magyarországon.

Tartozzunk minél többen a Czuczorosok csapatába!