Étkezési feltételek

Kötelező érvényű étkezési bejelentőlap - magyarázat

 

Étkeztetési támogatás az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola mellett működő iskolai étkezdében

Az egyszeri 20 EUR / étkező hozzájárulás az iskolaév végeztével kerül elszámolásra. A gyermekek étkezési szokásainak fejlesztésére szánt 1,20 EUR támogatás megítéléséhez szükséges feltételek betartása esetén a Munka, Szociális- és Családügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó támogatásokról szóló 544/2010 sz. törvény szerint (továbbiakban „támogatásokról szóló törvény“) az egyszeri étkeztetési hozzájárulás (pl. 20 EUR összeg) teljes mértékben a gyermek törvényes képviselőjének számlájára lesz visszafizetve.

 

A támogatásokról szóló törvény alapján a gyermek csak abban az esetben tarthat igényt az 1,20 EUR-val csökkentett összegű étkezésre (a gyermekek étkeztetési szokásainak fejlesztésére irányuló támogatás), ha részt vesz a tanításon az alapiskolában és magához veszi az ételt. Mindezek alapján a gyermek törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy gyermeke tanítástól való távolléte esetén köteles a gyermeket az étkezésről időben kijelenteni vagy megtéríteni az étkezési támogatás teljes összegét, vagyis 1,20 EUR/ebéd/nap összeget, mely az egyszeri étkeztetési hozzájárulásból kerül levonásra (20,00 EUR).

 

Étkező –Alapiskola I. tagozat (1.-4. évfolyam) – ebéd /1 nap):

Étkezési egység: 1,15 EUR/ 1 ebéd

1 ebédre szolgáltatott támogatás: 1,20 EUR

Étkező hozzáfizetése: 0,00 EUR

Önköltségi díj: 2,00 EUR / hónap

 

Étkező – Alapiskola II. tagozat (5.-9. évfolyam) – ebéd /1 nap):

Étkezési egység: 1,23 EUR/ 1 ebéd

1 ebédre szolgáltatott támogatás: 1,20 EUR

Étkező hozzáfizetése: 0,03 EUR

Önköltségi díj: 2,00 EUR / hónap

 

Az étkezési költség befizetése az alábbiak szerint alakul:

+ 20,00 € egyszeri hozzájárulás

 +  hozzáfizetés ( II. tagozat)  2019. szeptembertől – decemberig tartó időszakra (ami 4 hónap)

 + 2,00 havi önköltségi díj 2019. szeptembertől  -decemberig tartó időszakra (ami 4 hónap)

Befizetés legkésőbb 2019.09.15-ig

 

+ 20,00 € egyszeri hozzájárulás

 +  hozzáfizetés ( II. tagozat) 2020.  januártól – júniusig tartó időszakra (ami 6 hónap)

 + 2,00 havi önköltségi díj 2020. januártól – júniusig tartó időszakra (ami 6 hónap)

Befizetés legkésőbb 2020.01.15-ig.

 

Az étkezésre való jelentkezést, vagy kijelentkezést legkésőbb az adott napot megelőző munkanapon 14.00 óráig kell megtenni. Kivételt képez minden héten a hétfő, amikor ez 7:30-ig lehetséges.

A kötelező érvényű, iskolai étkeztetésre vonatkozó általános jogszabályok betartása miatt (pl. Helyes gyártási gyakorlat alapelvei – HACCP, stb.) nem lehetséges az étkezésről való kijelentkezés az adott étkezési napon.

A gyermek betegségének első napján a nem kijelentett étkezés (ebéd) saját ételhordóban elvihető 11.30- 12.00 óra között, de ebben az esetben az étkező az étkeztetési támogatás teljes mértékét meg kell, hogy fizesse – 1,20 EUR összegben. Az oktatásról-nevelésről való távollét további napjaira a gyermeket / diákot az étkezésről időben kell kijelenteni.

A nem átvett ételért vagy időben nem kijelentett étkezésért sem pénzügyi, sem tárgyi térítés nem igényelhető.

 

A kijelentés az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

  • telefonon a 035/6400737-es telefonszámon
  • drótpostán: ebed.czuczora@gmail.com
  • személyesen a Czuczor Gergely Alapiskola étkezdéjében