Első áldozás

2024. jún 5.
2023/2024
b

„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van.” Június 1-je az Úr napja volt tanulóink számára, az első szentáldozás napja. Ezen a napon a Czuczor Gergely Alapiskola 3. évfolyamának katolikus hittanosai az Eucharisztia szentségében részesültek. Másnap, vasárnap, az elsőáldozók az úrnapi körmenetben kifejezték az Oltáriszentség iránti nyilvános tiszteletüket. Istennek legyen hála! Závodszky Dana, hitoktató