Komplex Mozgásterápia tanfolyam iskolánkon

2024. jún 3.
2023/2024
b

Az elmúlt hónap két hétvégéjén zajlott iskolánkon az a hiánypótló tanfolyam, amit maga a megalkotó, személyesen Kulcsár Mihályné: Panni néni és fia: Gyuri tartottak, az érdeklődő pedagógusok számára. Magyarországon már évtizedek óta működő fejlesztő terápiák egyike a KMT. Mivel növekszik azoknak a gyerekeknek a száma, akik iskolai tanulmányaik során különböző súlyosságú tanulási nehézségekkel vagy zavarokkal küzdenek, ezért is tartottuk fontosnak, hogy a nálunk tevékenykedő gyógypedagógusok számára is lehetővé tegyük a tanfolyam elvégzését - felkínálva iskolánk adta lehetőségeit. Kulcsár Mihályné a saját pedagógiai tapasztalatára és a releváns szakirodalomra támaszkodva kidolgozott egy neuropedagógiai szemléletű mozgásos fejlesztő eljárást: a Komplex mozgásterápiát (KMT). A Komplex mozgásterápiás fejlesztés egy olyan neuropedagógiai eljárás, amely az idegrendszer plaszticitását, állandó változásra való képességét igyekszik kihasználni leginkább mozgásos, specifikus gyakorlatok segítségével. Ez egy családbarát, megoldásközpontú, kevés eszközt igénylő módszer, melyben a fejlesztés ütemének alapját a gyermek egyéni fejlődése adja, emellett törődik az alapvető érzelmi szükségleteivel is. A továbbképzés célja volt, hogy a KMT a gyakorlatban is alkalmazható alapjait megtanítsák a pedagógusokkal, ezzel eszközt adva a kollégák kezébe a nehézségekkel küzdő gyerekek megsegítéséhez. Nagy öröm volt számunkra, hogy iskolánk adhatott otthont ezen képzésnek.