Ismerd meg osztályfőnöködet és nevelőnődet

 

 

b

Mgr. Lészkó Katalin

Kedves szülők, szeptemberben iskolánk elsős tanítója leszek. Több mint 30 éves gazdag pályafutásom alatt, nagyon sok tapasztalatot szereztem a pedagógia minden fokozatán és területén. Legfontosabb céljaim közé tartozik olyan osztálykörnyezet kialakítása, amelyben minden gyermek szeretetben és biztonságban érzi magát, tudásvágya növekszik a kollektivitás és csapatmunka szellemében gondolkodik és alkot. Arra törekszem, hogy a szülőkkel megfelelő kapcsolatot ápoljak. Szakmailag nyitott vagyok az új tanítási módszerek alkalmazására, az anyanyelvi oktatás legmagasabb kihívásaira, ugyanakkor a szlovák nyelv játékos és hatékony elsajátítása is prioritásaim közé tartozik. Fontos számomra a gyermekközpontú osztályközösség, csapat kiépítése a drámapedagógia, játék a természet szeretete és a sport adta lehetőségek ötvözésével, figyelembe véve a gyerkőcök képességeit és érzelmi állapotát, hogy megőrizve gyökereiket a világra nyitott szemmel és lélekkel tekintsenek.

Szertettel várom leendő elsőseimet!

 

b

Mgr. Bukai Lívia

Pedagógus családba születtem, így az oktatás és a gyerekekkel való munka mindig is közel állt hozzám. 1992-ben végeztem a nyitrai egyetem pedagógiai karán, mint alsó tagozatos tanító, és azóta két ún. atesztációt is szereztem. A tanári hivatást továbbra is elkötelezetten gyakorlom, még így, 32 év elteltével is.

Szakmai érdemeim közül kiemelném a Hejný-matematika tankönyvek magyarra fordítását, hogy a magyar kisdiákok is anyanyelvükön tanulhassanak ebből az innovatív tankönyvből. Emellett egy szlovák helyesírási munkafüzet, a „Píš správne” megírásában is részt vettem.

Fontosnak tartom, hogy a pedagógus nyitott legyen a szakmai fejlődésre és kövesse az innovatív oktatási módszereket. Célom a problémamegoldó gondolkodás, a kommunikációs készség és a kritikus gondolkodás fejlesztése. Ebben nagy segítségemre van a Hejný-féle matematika, amelyet immár 8 éve tanítok. A szabadtéri tanítás híve vagyok, hiszen tapasztalatom szerint a gyerekek a szabad levegőn jobban összpontosítanak. Az élményen alapuló oktatást helyezi előtérbe a Zábavná slovenčina tankönyvcsalád is, amelyből a jövendőbeli elsős diákjaim is tanulhatnak majd. 

Két felnőtt gyermek édesanyja vagyok. Nagyon szeretem a természetet, hobbim a túrázás, a kirándulás és az úszás.

Számomra fontos, hogy a gyerekek az osztályban tiszteljék, segítsék és elfogadják egymást. Személyes célom minden iskolába lépő gyermekkel kapcsolatban az, hogy megőrizze a tudásvágyát, lelkesedését, hiszen ezeket a tulajdonságokat igazi kincsnek tartom.

 

 

 

b

Bc. Gondžala Kondicz Katalin

A czuczorosok csapatában 6 éve tevékenykedek, mint nevelőnő. Az eltelt évek során sokat tanultam a gyerekektől. Igen, én is tanulok tőlük minden nap. A nevelői munkámban éppen ezért tartom fontosnak a baráti, közvetlen viszony kialakítását. Nagy hangsúlyt fektetek a közös beszélgetésekre, melyek során alaposan megismerjük egymást, így akár egyetlen mozdulatból, pillantásból tudjuk, ha valami nincs rendben. Fontos számomra a gyermekek következetességre nevelése, a rendszerességre alapuló nevelői munka. A hétköznapi munka fontos részét képezi a játékos formában történő új ismeretek szerzése. A mese elengedhetetlen része a mindennapjainknak. Segítségével érintem az etikai nevelés, az irodalmi nevelés és a természetismeret témáit. A gyerekekkel való foglalkozásokba beépítem az angol nyelvet is, hiszen a mai generáció számára elengedhetetlennek tartom. Mondókákat, dalocskákat és szavakat tanulunk játékosan, szórakozva.

Müller Péter szavait idézve foglalnám össze mit jelent számomra a nevelés:

A tanítás csak információt tölt a fejekbe, de a nevelés: növel. Nem mennyiséget ad, hanem minőséget. Segít egy rózsának igazi rózsává válni. És egy gyereknek megtalálni és kibontani önmagát.“