Ismerd meg osztályfőnöködet és nevelőnődet

 

b

Mgr. Balogh Zsuzsanna 
Idestova 27 éve tanítom, nevelem és segítem a gyermekeket. Diplomámat a Pedagógiai Főiskolán (ma Konstantin Filozófus Egyetem) szereztem Nyitrán. Természetismeretből két atesztációval rendelkezem. 
Öröm számomra, hogy ugyanabban az iskolában végezhetem hivatásomat, ahonnan indultam, ahol egykoron tanultam. Próbálom az ott szerzett tudást átadni tanítványaimnak és felébreszteni bennük a tudás iránti vágyat. 
Fontos feladatnak tartom az oktató – nevelői munka során a tanulói képességek hatékony fejlesztését.  Több módszert alkalmazva igyekszem elérni, hogy a  gyermek önmagához képest a lehető legtöbbet tudjon fejlődni. 
Számomra is fontos, hogy lépést tudjak tartani a pedagógiai pálya fejlődésével, ezért az elmúlt évek során számos szakmai képzésen vettem részt és alkalmazom az ott szerzett ismereteket. 
Munkám során odafigyelek a taneszközök kiválasztására. Tudom, hogy a mai oktatás fontos elemei a digitális taneszközök, amelyek órai használatával érdekesebbé, érthetőbbé tehetőek az új ismeretek a tanulók számára. Éppen ezért már több éven keresztül építem be ezeket az oktató - nevelő tevékenységembe. A kisdiákjaimmal projektek készítésével teszem színessé a tananyag elsajátítását. 
Munkámat a gyerekek iránti elkötelezettség jellemzi, melynek során nagy hangsúlyt fektetek a következetességre. Igyekszek számukra az érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremteni. A tanítási órákon túl megvalósuló kirándulások, színházlátogatások, játékos foglalkozások keretében kerítünk sort a szórakozásra. A játékosság nemcsak az órák utáni programok, hanem a tanóráimnak is fontos eleme, főleg az első években. 
Első pillanattól törekszem arra, hogy tanítványaim bizalommal forduljanak hozzám és igyekszem elérni, hogy egymásra is családtagként tekintsenek, kis családként működjenek. Fontosnak tartom a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítását és fenntartását együttműködésünk évei során. 
Egy kisdiákomtól kapott idézetet igyekszem megvalósítani, miszerint: „A tanító néni kezet nyújt, megnyitja az elmét, és megérinti a szívet…

b
 

Mgr. Kollár Tibor 
38 éves gyakorlattal a hátam mögött állok az iskola és a gyerekek/szülők szolgálatában. Ebben az iskolában kezdtem hivatásomat gyakorolni és nagyon úgy fest, hogy itt is fogom befejezni, ezzel a majdani „utolsó“ osztályommal. 
Pályám során mindig azt tartottam fontosnak, hogy a gyerek második otthonának érezze az iskolát, ahová szeret járni. Nem kötelességnek tekinti az iskolába járást, hanem azért jön, mert a tudásvágy, az új dolgok felfedezése iránti kíváncsiság a társak, valamint a pedagógusok iránti szeretet vezeti ide őket. 
Minden gyermek más, de mindegyikben van valami értékes, vagy amiben tehetséges. Ezt kell mindenkiben megtalálni és képességei szerint fejleszteni.
Leendő elsős tanítóként szeretnék egy közös „kis családot” kialakítani, ahol mindenki egyenrangú társként éli át a mindennapok csodáit szeretetteljes környezetben.
 

 

b

Juhász Zsuzsanna
Iskolánkon 1990-től dolgozom nevelőnőként, 2015-től főnevelőnői pozícióban. Nevelői munkámban fontosnak tartom a gyerekek sokoldalú fejlődését, önállóságra nevelését, egy olyan csapat kialakítását, ahol szoros baráti kapcsolatok alakulnak ki. Fontos számomra a kulturális hagyományok megismertetése, ápolása, a művészi tevékenységek beiktatása a mindennapi munkámba. Nagy hangsúlyt fektetek az etikai nevelésre, a sporttevékenységre,  a természetvédelmi nevelésre. Szorosan együttműködünk a városi galériával, rendszeresen kiállításokat készítek a gyerekek munkáiból. A helyes beszéd, kifejezőképesség eléréséért drámapedagógai, valamint bábos foglalkozásokkal színesítem a gyerekek mindennapjait. Igyekszem a mindennapi nevelői munkámat színessé, érdekessé tenni. Számomra fontos bizalomteljes kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel. Arra törekszem, hogy egyéniségüket és személyiségüket figyelembe véve, egy barátságos, otthonos környezetet alakítsunk ki a napköziben.