Előnyeink

A MAGYAR ISKOLA A SZLOVÁK NYELVTANULÁS SZEMPONTJÁBÓL NEM JELENT HÁTRÁNYT, MERT:
    Iskolánkban az 1. évfolyamtól tanítjuk a szlovák és az angol nyelvet
    Megújult módszertannal oktatunk
    Az angol nyelvtanítás mintájára a kommunikációra helyezzük a hangsúlyt
    Modern taneszközök és játékos online-felületek segítik tanulóink nyelvtanulását
    Az angol nyelvhez hasonlóan “hallgatási feladatokkal” is készülünk 
    A 9 év alatt összesen 1485 órán keresztül tanítjuk majd a szlovák nyelvet
    A 9. évfolyam végére diákjaink biztos alapokat szereznek.

b