Története

1925. október 28-án adták át küldetésének Érsekújvárott az elemi és polgári iskola épületét.

A „hontalanság éveiben” 1946-tól 1950-ig szlovák nyelven, majd ötéves kényszerű némaság után 65 évvel ezelőtt, az 1950/51-es tanévben újra indult a magyar nyelvű oktatás. Az elemi és középiskola első igazgatói Dubay Géza és Pecho Lajos voltak.

Az épületben az 1953/54-es tanévtől tizenegyéves középiskola működött Bánó Ernő igazgató irányításával.

Hét év elteltével a középiskola felső osztályai a gimnázium épületébe költöztek, s az 1960/61-es iskolaévtől az épületben önálló kilencéves alapiskola létesült, amely 28 osztályában 956 diák tanult. Az intézmény igazgatója Dráfi József, helyettesei Száraz László és Szendi László lettek.

1963 szeptembere újabb változást hozott, az iskola élére Száraz László került, helyettesei Szendi László és Gál Dezső. Az intézmény 1966-tól a Nyitrai Pedagógiai Fakultás, a későbbi Konstantin Filozófus Egyetem gyakorlóiskolája.

Az 1984/85-ös tanévtől az iskola igazgatójává Vas Károlyt, igazgatóhelyettesekké Kemenská Zsuzsannát és Pócs Bélát nevezték ki.

1991 szeptemberében Timár István, Szombath Erzsébet és Kollár Tibor vezették az iskolát.

A 2000/2001-es iskolaévben Gátasi Irén, Nagy Katalin és Kollár Erzsébet álltak az iskola élén. A pedagógusok ebben a tanévben (2 éves előkészítés után) kidolgozták az iskola pedagógiai programját.

2000-ben az iskola épületét a körülötte lévő parkkal műemlékké nyilvánította a Nyitrai Műemlékvédelmi Hivatal.

15 éve, 2000. március 15-étől az andódi születésű, gyermekéveit Érsekújvárott töltő költő, nyelvész paptanár: Czuczor Gergely nevét viseli az iskola, mely 2001. január 1-jétől   jogalanyivá vált.

A Czuczor Gergely Alapiskola igazgatója 2005-től 2019-ig Novák Monika volt, helyettesei Péter Zoltán és Krošlák Olga.

2019. augusztus 1-jétől az iskolát Priskin Zoltán vezeti, helyettesei Péter Zoltán és Krošlák Olga. Az intézmény Érsekújvár egyetlen magyar tanítási nyelvű alapiskolája, melynek 18 osztályában ma 392 tanulót oktatnak.