Dokumenty

Dokumenty, ktorými je riadená právna subjektivita, organizácia, pomery subjektov školy sú dostupné k nahliadnutiu po predchádzajúcej registrácii na sekretariáte riaditeľa školy.

Zmluvy, faktúry: https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/zs-s-vjm-g-czuczora-nove-zamky/2020/FDOD