Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program je verejne dostupný počas vyučovacích dní pri hlavnom vchode budovy školy u službukonajúceho.b b