Plán zvonenia

Vyučovacia hodina                                       Prestávka

1. hodina  07:55 – 08:40                              10 minút

2. hodina  08:50 – 09:35                             10 minút

3. hodina  09:45 – 10:30                              10 minút

4. hodina  10:40 – 11:25                                5 minút

5. hodina  11:30 – 12:15                                 25 minút

6. hodina  12:40 – 13:25                               20 minút

7. hodina  13:45 – 14:30                               5 minút

8. hodina  14:35 – 15:15