Otváracia doba

Otváracia doba budovy a areálu školy

Areál školy je otverený v dňoch vyučovania medzi 6:00 a 18:00 hodinou.

Bežeckú dráhu je možné využívať podľa vyznačených podmienok. Medzi 8:00 a 15:30 dráhu prednostne využívajú žiaci školy.

Otváracia doba vchodov školy:

Hlavný vchod: 8:00 – 12:15 – služba

Vchod A: 7:30 – 8:00

Vchod B: 7:00 – 8:00

Okrem vyznačených hodín vchody školy sú z bezpečnostných dôvodov zatvorene.

Z epidemiologických dôvodov podľa nariadenia riaditeľa školy majú rodičia vstup do budovy školy zakázaný. Úradné záležitosti prosíme riešiť na sekretariáte školy medzi 8:00 a 12:00.