Erasmus plus

2021. április 22.
2020/2021
b

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Nový dvojročný projekt s názvom „Zdokonaľme sa“ sa bude realizovať v spolupráci štyroch novozámockých vzdelávacích inštitúcií: Materskej školy na Ul. P. Blahu, Základnej školy Gergelya Czuczora s VJM, Základnej umeleckej školy v Nových Zámkoch a Gymnázia P. Pázmáňa s VJM od 1. októbra 2020.

Komplexný projekt zameraný na 4 oblasti:

  1. Zdokonaľovanie sa vo vyučovaní jazykov
  2. Zdokonaľovanie sa vo vyučovaní prírodovedných predmetov
  3. Zdokonaľovanie sa v inkluzívnom prístupe k žiakom
  4. Zlepšenie riadenia a manažmentu školy

 

Zo schválenej sumy 73.285 eur plánujeme financovať všetky zahraničné vzdelávacie mobility učiteľov a s projektom súvisiace naplánované aktivity ako konferencie a semináre.

Realizácia projektu je veľká výzva na spoluprácu pre všetky školy konzorcia, ale aj veľká príležitosť zdokonaliť sa.