Oslavujeme

2020. november 27.
2020/2021
b

Okrúhle výročia motivujú človeka, aby sa zamyslel. Spomienky na minulosť nás utvrdzujú, že sme súčasťou bohatého dedičstva.

Na to sme sa podujali aj my:

Pred 95 rokmi, 28. októbra 1925 bola budova školy odovzdaná do užívania a začala tu svoju činnosť ľudová a občianska škola s vyučovacím jazykom maďarským.

V rokoch 1946 – 1950 sa v škole vyučovalo v jazyku slovenskom a pred 70 rokmi, v školskom roku 1950/51 sa opäť obnovilo vyučovanie v maďarskom jazyku.

Od školského roku 1953/54 v budove pôsobila jedenásťročná stredná škola. Po siedmich rokoch sa vyššie triedy jedenásťročnej školy presťahovali do budovy gymnázia a od školského roku 1960/61 tu vznikla základná deväťročná škola.

V roku 2000 Krajský pamiatkový úrad Nitra vyhlásila budovu spolu s parkom okolo za národnú kultúrnu pamiatku. 1. januára 2000 škola získala právnu subjektivitu.

15. marca v roku 2000  škola prijala meno básnika-vedca, národného buditeľa Gergelya Czuczora, ktorého vytrvalý, statočný a odvážny charakter môže byť príkladom pre nás  aj dnes.

Bývalí riaditelia našej školy: Géza Dubay, Lajos Pecho, Ernő Bánó, József  Dráfi, László Száraz, Károly Vas, István Timár, Irén Gátasi, Zoltán Péter, Monika Novák.

Dnes stojí na čele Základnej školy Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským Zoltán Priskin. Táto inštitúcia je jedinou základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Nových Zámkoch, ktorú navštevuje  389 žiakov v 18 triedach a učí v nej 40 pedagógov. Štvrtina našich žiakov pochádza z okolitých obcí.

Oslavovať je dobrá věc, najmä vtedy, keď pri pohľade späť nevidíme iba holé fakty, ale všetko to, čo nás povznáša. V tomto prípade cítime oboje, lebo sme nielen účastníkmi vykonanej práce, ale aj strojcami našich úspechov.

 

Nové Zámky, september 2020          

Naše jubileum podporili:

Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nové Zámky, Bóna Labels s.r.o, Bonsens s.r.o., Visual Team s.r.o.

A kép eltávolítva.