Nemzeti Összetartozás Napja

2022. június 6.
2021/2022
b

2022.június 4-e alkalmából iskolánk néhány évfolyama bekapcsolódott az Összetartozás Táncának a felhívásába. A kezdeményezés, miszerint: "Együtt, közösen - a jövő felé fordulva" olyan népi, polgári táncok betanulását eredményezte, amelyet örömmel és nagy lelkesedéssel tanultunk be mi is. Pénteken, az iskolaudvaron együtt táncolt kicsi és nagy. Az alsó tagozat 1.,3. és 4. évfolyamához csatlakoztak még az ötödikesek és a 7.,ill. 9.évfolyam egynéhány lelkes tanulója is. Ezt követően, a felsőtagozatos rovásíró szakkör diákjai személyesen is részt vettek a komáromi össztáncon, ahol Felvidék megannyi településéről érkeztek diákok, hogy együtt énekelve, táncolhassuk a betanult koreográfiát. 

A szervezők hangsúlyozták, hogy "Egészséges, öntudatos nemzetként, erős közösségként csak akkor van lehetőségünk egy boldog jövőképre, ha nem a begyógyítatlan sebek feltépésére, hanem a hagyományaink, kultúránk ápolására fordítjuk figyelmünket." 

Köszönet a felhívásba bekapcsolódó osztályközösségeknek, pedagógusoknak és nevelőnőknek

Salgó Gabriella