!!!FELHÍVÁS SZÜLŐKNEK!!! Változás az ebédtámogatásban 2021.09.01-től

2021. július 25.
2020/2021
b

Tisztelt Szülők!
Az 544/2010-es számú törvény módosítása értelmében (§ 4 ods. 3 písm. b) a § 4 ods. 3
písm.c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v znení neskorších predpisov) 2021. szeptember 1-től megszűnik az elmúlt
időszakban megszokott ebédtámogatás. Az állam a módosított törvény értelmében
a következő esetekben támogatja a gyermek étkeztetését:
1. olyan háztartásban élő gyermek, amely anyagi szükséghelyzetben részesül szociális
segélyben (hmotná núdza)
2. azon háztartásban élő gyermek, amely háztartás jövedelme nem haladja meg a létminimum
összegét (príjem je najviac vo výške životného minima)
3. olyan háztartásban élő gyermek, amely nem jogosult magasabb adóbónusz illetékre a fent
említett törvény szerint - 544/2010 Z. z. § 4 ods. 3 písm. c).
A támogatás összege: 1,30€/tanuló minden napért, amelyen részt vesz a tanításon.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy amennyiben gyermekük jogosult a támogatásra,
2021.07.30-ig, munkanapokon 7.00 – tól 11.00 –ig szükséges leadni az erről szóló igazolást,
illetve a becsületbeli nyilatkozatot az iskola étkezdéjébe - Mgr. Kovács Beáta
konyhavezetőnőnek (az iskola postaládájába is bedobható). Amennyiben az augusztusi hónap
folyamán változik a család szociális helyzete, kérjük mihamarabb jelezte ezt
a konyhavezetőnőnek.
Több információ elérhető a következő linken:
https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-
stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173
A becsületbeli nyilatkozat kinyomtatható a mellékletből, illetve nyomtatott formában
elérhető az iskola konyhavezetőjénél.