„A multat tiszteld a jelenben és tartsd a jövőnek!” - Vörösmarty Mihály

2015. október 3.
2015/2016
„A multat tiszteld a jelenben és tartsd a jövőnek!” - Vörösmarty Mihály

Kilencven év telt el a Jan Amos Komenský nevét viselő érsekújvári elemi és polgári iskola épületének ünnepélyes átadása óta. Tekintélyt követelő ódon falai, díszes homlokzata, boltíves mennyezete egyaránt a múltat idézi. Történelme számos bezárással, feloszlatással, újrakezdéssel, változással volt tele. Az 1950/51-es iskolai évtől megszakítatlanul szolgálja az érsekújvári magyarságot.
Érsekújvár a Kisalföld északi részén, a Nyitra partján található. Az egykor történelmi épületekkel, hatbástyás várral rendelkező települést a második világháború alatt többször is szőnyegbombázás érte. Kevés ereklye maradt ránk a múltból, részben ezért is igyekszünk megőrizni, menteni a menthetőt. Nem véletlenül választottuk mottónak a fenti Vörösmarty gondolatot. A közel negyvenezres lélekszámú település alig több mint 22 %-a vallotta magát magyarnak a 2011-es népszámláláskor, azonban Érsekújvár egyetlen magyar alapiskolájába csupán a gyerekek 12 %-a jár. A régi vár bástyái ugyan nem maradtak meg az utókor számára, de jelképesen ma is áll egy „magyar bástya“ a város szívében: a Czuczor Gergely Alapiskola. 2000. március 15-én vette fel az intézmény az andódi születésű, gyermekéveit Érsekújvárott töltő nyelvész, költő és paptanár nevét.
Nehéz egy intézményvezetőnek elfogulatlanul, őszintén összefoglalnia „iskolája“ tevékenységét, értékrendjét, erősségeit és gyengeségeit. Régi krónikákat, dokumentumokat, évkönyveket lapozva is rendszeresen szembesülök az elmúlt évek tanulságaival, emlékeivel. Több mint tíz éve kerültem az iskola élére. Az első pillanatban magával ragadott az a szellemiség, amely az itt élő, magyarságukat megtartó embereket jellemzi. Akkori pedagóguscsapatommal kutatómunkába fogtunk, hiszen közeledett az iskola átadásának évfordulója. Meglepő volt számomra, mekkora összefogásra képesek. Ösztönzően hatott rám lelkesedésük és hat a mai napig. Örömmel tölt el, hogy szükségét érezzük a nyugdíjas pedagógusokkal való kapcsolattartásnak. Rendszeres látogatói egykori munkahelyüknek, évente találkozót szervezünk számukra. Mára már az iskola pedagóguscsapata változott, a tapasztalattal rendelkező tantestületbe dinamikus, aktív és rugalmas fiatalok is kerültek. Az összetétel így ideális. Szinte minden korosztály képviselteti magát. Sikerünk egyik titka éppen ez a sokszínűség. Büszke vagyok rá, hogy a vezetőjük lehetek.
A Czuczor Gergely Alapiskola 18 osztályát jelenleg 383 tanuló látogatja, kiket 35 pedagógus oktat és nevel. Tanulóink 25 százaléka naponta beutazik a környező településekről. Körzetünkön – Andód, Kamocsa, Pozba – kívülről is érkeznek hozzánk gyerekek. Évfolyamonként két párhuzamos osztállyal rendelkezünk. A létszámcsökkenés bennünket is érzékenyen érintett, az előrejelzések az óvodákból viszont pozitívak. Remélhetőleg a négyszáz körüli gyermeklétszám hosszútávon tartható. A környéken 2007-ben mi nyitottuk meg elsőként a nulladik évfolyamot a 6. évüket betöltő, de nem iskolaérett gyermekek számára. A színvonalas munka meghozta gyümölcsét, egyre nagyobb az igény a felzárkóztató, részképességeket fejlesztő évfolyam munkája iránt. Iskolapszichológus, gyógypedagógus-logopédus és pedagógiai asszisztens is segíti a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való foglalkozást. Szükséges, mert 38 testi fogyatékkal, figyelem- és tanulászavarral élő tanulót integrálunk. A nevelőtestület korábbi és jelenlegi eredményei, szakmai felkészültsége, pedagógiai érzékenysége a garancia arra, hogy az iskolánkban tanuló diákoknak nyugodt, biztonságos légkört teremtsen. Nyitottak vagyunk, s felkészültségünket folyamatosan fejlesztjük. Arra törekszünk, hogy olyan alapot biztosítsunk tanulóink számára, amellyel képesek megállni helyüket a következő iskolafokozatban. A családhoz, az iskolához, a szülőföldjéhez kapcsolódó hagyományok ápolásával, az érzelmi nevelés előtérbe helyezésével, a gyermekek identitásának megalapozása, erősítése a célunk. Törekszünk az otthonos, családias légkör megteremtésére, és az iskola egyre „nyitottabbá" tételére.
1966 óta fontos szerepet játszunk a hazai magyar pedagógusképzésben. Gyakorlóiskolaként szorosan együttműködünk a Konstantin Filozófus Egyetemmel, az egykori Nyitrai Pedagógiai Karral. A Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség egyik alapszervezeteként két évtizede szervezzük a tavaszi szakmai napokat. Talán az új továbbképzési rendszernek, a magasabb fizetést eredményező „kreditpont-vadászatnak” köszönhetően egyre nehezebb motiválni a pedagógusokat egy – egy előadáson, tréningen való részvételre.
Néhány éve intézményi önértékelést végeztünk, megszólítottuk partnereinket: szülőket és tanulókat, de a pedagógusokat is, mondjanak véleményt a munkánkról. Megfogalmaztuk küldetésnyilatkozatunkat, céljaink kitűzésekor figyelembe vettük a partnerek által megnevezett erősségeinket, gyengeségeinket. A felmérés alapján leginkább az alábbi területekkel elégedettek a megszólítottak: hagyományőrzés, tehetséggondozás, tanuló-szülő-pedagógus eredményes összmunkája, az iskolai klub színvonalas tevékenysége, az iskola láttatása, tanításon kívüli rendezvények gazdagsága és színvonala. Elgondolkodtató volt számunkra, és megoldások keresésére késztetett az alábbi gyengeségek sora: az iskolaépület állapota, nem egységes osztályozási rendszer, nehézkes belső kommunikáció, idegen nyelvek oktatása, sportolási lehetőségek korlátozottsága. Időközben a város önkormányzata 934 477 eurót nyert a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) európai uniós támogatásából, sikerült lényegesen kedvezőbb és esztétikusabb iskola környezetet kialakítanunk. A felújítási munkálatok egy teljes iskolai éven át folytak, miközben az épületben tanítás zajlott. Hihetetlen türelemről, segítőkészségről és összefogásról tettek akkor is az érintettek tanúbizonyságot. Az idegen nyelvek oktatását is sikerült megerősíteni, részben új tanerők alkalmazásával, részben a didaktikai eszközök alkalmazásával. Kidolgoztunk egy egységes belső értékelési rendszert. Emeltük a testnevelésórák számát néhány évfolyamban, konditermet alakítottunk ki, felújítottuk a kis tornatermet, amely gimnasztikai teremként is igénybe vehető.
Ki kell emelnem a tehetséggondozást, amely az erősségeink között szerepel. Éppen egy összefoglaló tehetséggondozó program kialakításán munkálkodunk, hogy rendszerbe foglaljuk mindazt, amit ezen a területen végzünk. A versenyekre való felkészítést magas szinten végzik a kollégák. Diákjaink rendszeresen jelen vannak a vetélkedők legmagasabb – kerületi, országos – fordulóiban. A Nyitrai kerület évente rangsorolja az iskolákat a meghirdetett tantárgyversenyekbe való bekapcsolódás alapján. Általában az első tizenöt legeredményesebb iskola közé sorolnak bennünket, a magyar iskolák között a kerületben végeztünk már az 1. illetve 2. helyen is. Nemcsak résztvevői, de szervezői is vagyunk bizonyos rangos versenyeknek. Rendszeresen otthont adunk a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny országos fordulójának, a Regionális Népdalversenynek, a Regis Hungária Történelmi Vetélkedőnek és lebonyolítói vagyunk egyes tantárgyvetélkedők járási fordulóinak is.
A tehetséggondozás egyéb területeket is érint. Az iskolának sikeres színjátszói, irodalmi színpada és bábcsoportja van. A Pinokkió bábcsoport az országos seregszemléről többször is díjjal érkezett haza. Öt tánccsoport várja a gyerekeket, közülük egy a modern táncokkal ismerteti meg őket. Néptánccsoportjaink: Kis Zúgó, Tökmagok, Tökmagocskák, Napraforgó, Margaréta magas szinten, külső segítséggel, koreográfussal, népzenészekkel dolgoznak. A Jázmin tánccsoport tagjai pedig európai népek táncait sajátítják el. A kis újságíró palánták szerkesztik a negyedévente megjelenő Krétapor iskolai újságot. Lehetőség van az iskolában a rovásírás elsajátítására, de választhatják az érdeklődők az asztaliteniszt és a különböző sportköröket.
Kevés iskola büszkélkedhet olyan aktív, segítőkész szülői szövetséggel, mint a miénk. Kis Péter és csapata nemcsak a közös tavaszi nagytakarítások, a legrangosabb magyar bálok megálmodói és megvalósítói. „Czuczorosok, itt a helyetek!“ címmel több éve rendeznek jótékonysági gálát az iskola tehetséges tanulóinak támogatása céljából. A fellépők részben az iskola jelenlegi diákjai, de szívesen jönnek az egykori „Czuczorosok“ is, akik ma már elismert művészek, népszerű előadók. A gálaest végén mindig meglepetés várja a nézőket. A legnagyobb élmény számomra az itt töltött éveim alatt az volt, amikor a tantestület színpadra lépett és gyertyástáncot mutatott be az érsekújvári közönségnek. Fergeteges sikert arattunk. Éppen e gálának köszönhetően összeállt az iskola egykori énekkara is. Tagjai ma már anyukák, pedagógusok, akik a fellépés óta rendszeresen összejárnak, énekelnek. Közösség-összetartó ereje van minden hasonló megmozdulásnak.
Ismertek és közkedveltek nyári táboraink. A szülőknek óriási segítség, hogy a pedagógusok több héten át biztosítják a gyerekek felügyeletét a napközis táborban, a balatoni sporttáborban illetve a hegyeket felfedező turisztikai táborban. Részben pályázati forrásokból, részben önköltségesen szervezzük e kirándulásokat. Anyagilag segít bennünket az iskola mellett működő XXI. Század Gyermekéért Polgári Társulás. Az évek során megtanultunk sikeresen pályázni, figyeljük a hazai és külföldi lehetőségeket. Jelenleg 2 pályázattal számoltunk el, amely a „Biztonság és egészség az iskolában”, „Multikulturális nevelés” területeket érintette. Megvalósítás alatt a közlekedési pálya kialakítását célzó pályázatunk, illetve a „Nech sa nám netúlajú” projekt. Néhány éve sikerült az iskolai könyvtár állományát is bővítenünk és a könyvtár rendszerét elektronizálni. Nagyon közkedveltté vált a tanulók körében a könyvtári óra, az író-olvasó találkozók.
Kiváló az együttműködés a fenntartónkkal. Az állami költségvetést gyakran kiegészítik egyéb forrásokkal. Sikeres pályázataik sokszor az érsekújvári tanintézményeket célozzák meg. Megerősítettük a kapcsolatot a városi óvodákkal, kölcsönösen látogatjuk egymás rendezvényeit.
Névadónk tiszteletére Czuczor Gergely-emléknapokat szerveztünk, idén másodjára. A megemlékezések, a költő életútjának megismertetése, a vetélkedők szervezése segítenek nekünk, hogy a tanulók Czuczor kevésbé ismert oldalát is felfedezhessék. Közkedveltté vált a Czuczor-túra, amelyet először gyalogosan, majd kerékpáron tettek meg szülők, gyerekek, pedagógusok. Fontos számunkra, hogy nyitottak legyünk, behozzuk a magyar családokat az iskolába. Ha kell, nyitott napra, Föld napjára, Mesefesztiválra, „Játsszunk együtt!” délutánra, szakmai napokra, majálisra, juniálisra vagy éppen nagytakarításra, iskolabálba invitáljuk őket. Tudatosítjuk, hogy meg kell szólítanunk, megnyernünk és megtartanunk a célközönséget.
Tennivaló bőven akad. Vallom, a magyar iskolák olyan többlettel, olyan mentalitással, rugalmassággal és szellemi gazdagsággal rendelkeznek, amelyet csak irigyelni lehet. Kívánok minden intézményünknek olyan közeget, amely öntudatos, helyén kezeli az anyanyelvi nevelés fontosságát. Kívánom, hogy képesek legyünk olyan szolgáltatást nyújtani, amely összhangot teremt kereslet és kínálat között. Nőjenek fel értékes, utódainkban hozzánk hű generációk iskoláink falai között. Legyen több a mosoly, a jókedv, a siker és kevesebb a rosszkedv, a kudarc. Legyen az iskola második otthon, ahol minden a gyermekért történik.

Novák Monika

Címke