Tájékoztató a nulladik - előkészítő évfolyamról

2013. október 23.
2013/2014
Tájékoztató a nulladik - előkészítő évfolyamról

A 2007/2008 –as tanévben a szülők érdeklődése alapján megnyitottuk a NULLADIK OSZTÁLYT azzal céllal, hogy felzárkóztassuk és felkészítsük az iskolaköteles gyermekeket az 1. osztály feladatainak elvégzésére. A nulladik osztályt végzett gyermekek könnyebben veszik az akadályokat, játszva végzik majd az első osztályt.

A beíratott gyermekeket iskolapszichológus is vizsgálja, aki ha korainak ítéli meg a gyermek iskolakezdését, halasztást javasol.

Ilyen esetben 3 lehetősége van a szülőknek:
a) gyermekét visszaviszi óvodába
b) az iskola nulladik évfolyamába járatja
c) egy évig otthon hagyja
A nulladik osztályban a gyermekkel az alacsony létszámnak köszönhetően családias környezetben foglalkozunk.
A kis létszám lehetőséget ad az egyéni foglalkozásokra. Ez az osztály szorosan együttműködik az iskolapszichológusunkkal és gyógypedagógusunkkal. Ők egyénenként veszik figyelembe, melyik az a terület, ahol az illető kisdiák segítségre szorul, milyen képességeket szükséges fejleszteni.

A nulladik évfolyam főbb jellemzői:
- ezt az évfolyamot azok a gyerekek látogatják, akik betöltötték fizikai 6. életévüket, de az első évfolyam
követelményrendszerét nem tudnák hiánytalanul elvégezni
- gyermekük egy év alatt felzárkózhat, felkészülhet az 1. évfolyamra
- az osztály megengedett létszáma 8 – 15 tanuló
- a foglalkozások 8.00 – 11.30 -ig tartanak, az ebéd igényelhető
- a nulladik évfolyam beszámítódik a kötelező iskolalátogatás éveibe /10év/

Címke