Blog

, , , , , , ,

Érsekújvári Magyar Tanulóifjúságért díjkiosztó

A Budapesten székelő Érsekújvári Öregdiákok Alapítványa – a későbbi Magyar Tanulóifjúságért Alapítvány – 1992-ben alakult. Abban az évben ünnepelte a helyi gimnázium fennállásának 150.évfordulóját. A tanintézmény egykori diákjai azért hozták létre az alapítványt, hogy támogathassák a legeredményesebb magyar növendékeket. Az évek során bővült a támogatásban részesülő iskolák sora is. 2014-től a budapesti alapítvány jogutódja polgári társulásként működik tovább, székhelye Érsekújvár.

3 intézményből 21 végzős diák részesült tanulmányi ösztöndíjban vagy könyvjutalomban az elért eredményeiért. A Czuczor Gergely Alapiskola idei díjazottjai:

Dr. Holota János, Érsekújvár egykori városbírájának emlékére alapított ösztöndíjban részesült:  

Horváth Eszter Enikő Erzsébet

Eszter az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola IX. A osztályos tanulója. Sokoldalú, színes egyéniség. Szorgalmas, kötelességtudó, tájékozott lány. A tanórákon kimagaslóan teljesít, az évfolyamból kiemelkedik kitűnő tanulmányi eredményeivel. Mosolygós, kedves, barátságos lány. Sajátos humora közkedvelt. Eszter az osztályközösség megbízható tagja, az iskolai kultúrműsorok rendszeres szereplője. Íráskészsége kitűnő, ezt a Krétapor iskolai újság egyik szerzőjeként és szerkesztőjeként kamatoztatja. Zeneiskolába jár, kitűnően zongorázik. Nagy természetbarát, megfigyeléseit gyakran dokumentálja, lefényképezi. Rajong a lovakért. Négylábú kedvencei iránti szeretetét az öltözködésével is kinyilvánítja.  Eszter kitartó, lelkiismeretes munkáját az elmúlt évek tanulmányi és sporteredményei tükrözik: a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny regionális fordulóján 1. helyezést ért el, az országos versenyen 7. helyezett lett. A Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Verseny járási fordulóján prózában ezüstsávos minősítést kapott. Édesapjának köszönhetően a német nyelvet csaknem anyanyelvi szinten beszéli. Ennek ékes bizonyítékai a német versenyeken elért eredményei: német olimpia járási 1., kerületi 1., országos 2. helyezett. Magas, karcsú termete az atlétikának kedvez, bizonyítják ezt kitűnő sporteredményei: 60 méteres síkfutásban járási forduló 3. helyezettje, távolugrásban a 2., a kerületi versenyen pedig az előkelő 4. helyezést érte el.

5 tanuló részesült a Diósi család emlékére alapított díjban, melyet könyvjutalom formájában vettek át:

Dóczé Dávid

Dávid a Czuczor Gergely Alapiskola színjeles tanulója. Társai körében népszerű. Vidám  és barátságos fiú. Anyanyelve és a versek iránti szeretete példaértékű. Negyedik éve sikeresen  szerepel a Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Versenyen.   2016-ban a járási és kerületi fordulón arany- és az országos fordulón pedig ezüstsávos lett. Az országos döntőben elnyerte  a zsűri  különdíját is. 2017- ben a járási fordulóban aranysávos, a kerületi fordulóban ezüstsávos minősítésben, egy évvel később bronzsávos minősítésben részesült. Dávid a Kaszás Attila Versmondó Fesztivál  seregszemléjén is évek óta megméretteti magát. Ért már el aranysávos és ezüstsávos helyezést is. A Katedra Irodalomversenyen csapatával az országos döntő győztesei. Dávid aktívan bekapcsolódik az iskola közösségi életébe, a Diáktanács tagja. Gyakran  szaval  a Csemadok és a város kulturális rendezvényein. Mindezek mellett a sportot sem hanyagolja el: szabadidejében szívesen focizik.

Ember Mónika

Mónika az alapiskola végzős tanulója. Tanulmányi előmenetele kitűnő. Osztálytársai körében közkedvelt. Társai szívesen elfogadják véleményét, tudják, hogy rá mindig számíthatnak. Szenvedélye, lételeme az éneklés és az olvasás. Személyes példájával bizonyítja, hogy az anyanyelv olyan kincs, amelyet bizony művelni, ápolni kell. Az alapiskola 6. osztálya óta bekapcsolódik a Katedra Irodalomversenybe. Az elmúlt három évben csapatával az országos fordulón eredményes, az országos döntőn 1., 2., majd újra 1. helyezést ért el. A tavalyi győzelem különösen sokat jelentett számára. Mónika a versmondásban is jeleskedik. A Kaszás Attila Versmondó Fesztivál ezüst-, majd bronzsávosa. A Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Verseny járási fordulójának ezüstsávos versenyzője. Bekapcsolódott a regionális népdalversenybe is, melyen bronzsávos minősítést szerzett.

Klimas Virág Vivien     

Vivien tanulmányi előmenetele kitűnő. Vidám természetű, sokoldalú  személyiség, szinte lehetetlen nem észrevenni. Meghatározó szerepet tölt be az osztálya életében, igazi vezéregyéniség.  A Diáktanács tagja. Kicsi kora óta vonzza a művészet és a sport világa. Nyitott az új dolgok befogadására, kipróbálására: énekelt, furulyázott, táncolt, rajzolt. Jelenleg zongorázik és hat éve teniszezik. Az edzésekre  és  a versenyekre komolyan készül. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség  tagja. Tavaly sikeresen elvégezte a kiképző tábort. Számára  az olvasás mindennapi tevékenység, hasznos időtöltés. 2016-ban a Katedra Irodalomversenyen csapatával  sikeresen szerepelt: az országos  fordulóban eredményesek voltak és az országos döntőben 1. helyezést értek el.  A Dobré slovo – Szép Szó szlovák nyelvű szavalóverseny járási fordulójának 3. , egy évvel később a kerületi forduló 3. helyezettje. Tavaly a járási fordulót megnyerve sikeresen szerepelt a kerületi fordulóban is. Énektudása is kiváló, a regionális népdalverseny ezüstsávosa. A Tompa Mihály Vers-és Prózamondó Verseny többszörös járási és a kerületi versenyzője. A Szép Magyar Beszéd kiejtési verseny járási győztese és a kerületi forduló sikeres részvevője.

 Lángyi Kinga

Kinga kitűnő tanuló, barátságos, vidám természetű. Az osztályközösség aktív tagja. Tárgyilagos szemléletével segíti az osztály együttműködését. Az iskolai kultúrműsorok rendszeres szereplője. Nyolc éve zongorázik, ebben a tanévben fejezi be tanulmányait a művészeti iskolában. Nagyon szeret sportolni, versenyszerűen kézilabdázik, játékával a naszvadi csapatot erősíti. Iskoláját a járási atlétikai versenyeken képviselte, dobásban a 6., súlylökésben a 13. helyen végzett.  A számok világa sem áll távol tőle, a matematika olimpia járási fordulóján 8. lett, a Katedra Levelező Matematikaversenyben a 33. helyen végzett. Nagyon szép eredményt ért el a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen, amelynek országos fordulóján a 8. helyet szerezte meg.

Szabó Bence

Bence is az alapiskola kitűnő tanulmányi előmenetelű végzős tanulója. Széles látókörű, tájékozott, tisztelettudó, udvarias, barátságos, társai is kedvelik. Az osztályközösség aktív és megbízható tagja. Optimista embernek vallja magát, szeret mosolyogni. Komoly is tud lenni, ha a helyzet megköveteli. Szívesen meghallgatja mások véleményét. Segítőkész és megértő, de nemet is tud mondani. Szereti a jó társaságot. Hobbija a csillagászat, távcsövével rendszeresen kémleli az eget. A tantárgyak közül a fizika a kedvence, szeret kísérletezni. Bence jó csapatjátékos. Társaival éveken át részt vett a Katedra Vámbéry Ármin Földrajzversenyen, az országos döntőben az előkelő 3. helyet szerezték meg. A Katedra Irodalomverseny országos döntőjében – szintén csapatban – a 8. helyen végeztek. A biológia olimpia járási fordulóján  egyéniben a 11. helyezett lett.

A Czuczor Gergely Alapiskola mellett működő XXI. Század Gyermekeiért Polgári Társulás Czuczor Gergely – díjban részesítette a következő tanulókat:

Balla Fanni

Fanni az alapiskola kitűnő tanulója. Kötelességtudó, szorgalmas, bájos lány. Igyekszik lelkiismeretesen felkészülni a tanítási órákra. Önzetlen, segítőkész, társait is a segítségnyújtásra buzdítja. Az osztályközösség megbízható tagja. Az iskolai kultúrműsorok aktív szereplője. A foci a hobbija, évekig futballozott a város lánycsapatában. A rovásírás nagy kedvelője, szakértője. Minden évben becsületesen készül a rovásírás versenyre, az országos megmérettetésen első helyezést ért el. Az Ékes Rovás Nemzetközi Rajzversenyen csapatával aranyminősítést kapott. Az Ismerd meg a szlovák nyelvet! (Poznaj slovenskú reč) járási fordulóján a második helyen végzett. Iskoláját az atlétikai versenyen is képviselte, a 800 méteres síkfutás járási fordulójának 18. helyezettje.

Takács Áron

Áron is az alapiskola kitűnő tanulmányi előmenetelű tanulója. Kötelességtudó, igyekvő, szorgalmas, mosolygós fiú. Osztálytársai mindig számíthatnak önzetlen segítségére. Olvasott, széles látókörű fiatalember.  Kreatív ötleteivel ott segít, ahol tud. A városi rendezvényeken is képviseli az iskolát. Aktívan részt vesz a városháza által szervezett ifjúságsegítő programban, a TEEN CAFFEE munkájában. A Katedra Irodalomverseny országos döntőjében csapatával eredményes minősítést kapott A Katedra Történelemverseny országos döntőse volt.

Az est moderátorai is kiválóan oldották meg a feladatukat, köszönet érte Nagy Natáliának és Ožvald Damiánnak.

 

Leave a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük