Blog

, , ,

Hasznos információk a beiratkozás előtt

2019. április 1-jén és 2-án lesz városunkban az iskolai BEIRATKOZÁS. Mi is szeretettel várjuk az iskolaköteles óvodásokat szüleik kíséretében.

Összegyűjtöttünk néhány hasznos információt a beiratozással kapcsolatban:

Mikor tanköteles a gyermek?

-A 245/2008 – as számú iskolatörvény értelmében: Szlovákiában a gyermek hat éves korában éri el az iskolakötelezettséget.
Iskolaköteles az a gyermek, aki az adott naptári év augusztus 31-ig betölti hatodik életévét.
A SZÜLŐ ILYENKOR KÖTELES GYERMEKÉVEL AZ ISKOLAI BEIRATKOZÁSON MEGJELENNI.

-A hat éves gyerekek közt vannak olyanok, akiknek iskolaérettsége kérdéses, akik fizikai életkoruk ellenére nem beiskolázhatók. Ha a gyermek hat éves kora ellenére nem válik alkalmassá az iskolakezdésre (egyenletes testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésre, érésre van szükség) az iskola igazgatója a pedagógiai-pszichológiai tanácsadó szakembereinek javaslatára nulladik évfolyamba sorolhatja.
-Halasztást a szülő gyermeke számára csak indokolt esetben kérhet a gyermekorvos javaslatára. Az iskola igazgatója az óvoda és a pedagógiai-pszichológiai tanácsadó ajánlása alapján is dönthet a halasztás vagy a nulladik évfolyamba való besorolás között. Mindkét esetben a szülői kérvény benyújtása szükséges.

Lehet-e a gyermeket 6 éves kora előtt beiskolázni?
-Az iskolatörvény engedélyezi az idő előtti beiskolázást is. Erről akkor beszélünk, ha a gyermek az adott kalendáriumi év augusztus 31. és december 31. között tölti be a hatodik életévét.
-Amennyiben a szülő idő előtti beiskolázást fontolgatja, kérvényét alá kell támasztania a pedagógiai – pszichológiai tanácsadó írásos belegyeező véleményével és a gyermekorvos írásos engedélyezésével.
-Amikor a pszichológus megpróbálja eldönteni, hogy a gyermek menjen vagy ne menjen iskolába, akkor elsősorban azt vizsgálja, hogy a gyermek képes lesz-e megfelelni az iskolai követelményeknek.

Mikor lesz a beíratás?
Az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskolában idén a következő időpontokban zajlik a beiratkozás:
2019. április 1-jén (hétfőn) és 2-án (kedden).
Mindkét napon 8:00 órától 17:00 óráig tart megszakítás nélkül.

A beiratáson akkor is meg kell jelenni a gyermekkel, ha a halasztást fontolgatja.

Mit kell a szülőnek magával hoznia a beíratásra?
-a személyazonossági igazolványát (občiansky preukaz)
-a gyermek anyakönyvi kivonatát (rodný list)

Mit kell eldöntenie a szülőnek a beíratás előtt?
-Igényli-e gyermeke számára a napközis ellátást és az étkeztetést,
-mely tantárgyat fogja gyermeke látogatni az 1. osztályban: az etikai nevelést, a katolikus hittant vagy a református hittant.

Hogyan zajlik iskolánkban a beíratás?
-A várakozási idő csökkentése miatt egyszerre több pedagógus foglalkozik a gyerekekkel.
-A foglalkozás ideje alatt jelen van az iskola gyógypedagógusa is, akihez az érdeklődők tanácsért fordulhatnak.
-A várakozás alatt a szülők bejegyeztetik gyermekük adatait, kényelmesen leülhetnek, megnézhetik az iskolánkról szóló tájékoztatót, belelapozhatnak az első osztályos tankönyvekbe, az első osztályos tanulók munkáiba, elolvashatják a házirendet, vagy az iskolaújságot.
-Az alábbi nyomtatványokat kell a szülőnek kitöltenie a helyszínen vagy előre kitöltve magával hoznia:

Kérvény-1.o

Kérvény-halasztás

Az iskolaköteles gyermek beíratási kérdőíve

SUHLAS_ZZ – kópia

OBOZNÁMENIE DOTKNUTEJ OSOBY

Gyakorlatok a felvételi beszélgetésnél:
-A sorrendiség képességének mérése : kockák sorrendbe való rakása színek alapján,
-a téri orientáció, színismeret mérése: első – középső – utolsó fogalma,
-a mennyiség fogalma, a számfogalom figyelése : több-kevesebb, számolás ötig,
-rajzos tollbamondás,
-téri orientáció, a grafomotorikai készségek figyelése: a jobb-bal, mellett, fölött,
-alak rajzoltatása,
-szóbeli megnyilvánulás: mondóka, vers mondása, dal éneklése.

Beiratkozás külföldön tartózkodó családok részére
-A külföldön tartózkodó szülő a törvény értelmében köteles az iskolaköteles gyermekét Szlovákia valamelyik alapiskolájába beíratni (amennyiben szlovák állampolgársággal rendelkezik a gyermek). A választott törzsiskolában nyilvántartják a gyermekét és osztályba sorolják.
-A kettős állampolgársággal rendelkező gyermek számára a szülőnek nem szükséges szlovákiai törzsiskolát választania, amennyiben külföldön, az ottani szabályok szerint iskoláztatta gyermekét.
-A külföldön tartózkodó gyermeket egy szülő által meghatalmazott személy is beírathat a választott törzsiskolába, amennyiben felmutatja a gyermek anyakönyvi kivonatát, a szülő általi meghatalmazást és a saját személyazonossági igazolványát.
-A törzsiskolába való beiratkozáskor a gyermek törvényes képviselője bejelenti, melyik külföldi iskolát fogja gyermeke látogatni és kérvényezi gyermeke külföldön való tanulásának engedélyezését. (Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR). Nyomtatvány itt:
KÉRVÉNY a külföldön tanulás engedélyezésére

Információk a külföldön tanuló gyermekek és szüleik részére:

Külföldi tanulmányok tájékoztató

A napköziotthonról
Fő feladatai:
-relaxációs foglalkozások a délelőtti tanulás után
-tanítási órákra való felkészülés
-szlovák nyelv gyakorlása, a délelőtti tananyag ismétlése
-együttműködés az osztályfőnökökkel és a szülőkkel
-az iskola programjaiba való bekapcsolódás
-a heti tevékenységeken kívül különböző programok szervezése, pl. sportversenyek, előadások, kiállítások, író-olvasó találkozók, táncházak szervezése
Mindennapi tevékenységeinkbe beiktatjuk az etikai és esztétikai nevelést, képzőművészeti, irodalmi és zenei nevelést, sporttevékenységeket, természetismeretet, munkára való nevelést. Osztályainkat megpróbáltuk úgy kialakítani, hogy a gyermekek szép, esztétikus, otthonos környezetben legyenek. Legfeljebb 25 gyermekből álló csoportokkal dolgozunk.
Reggel 6.30-tól 7.30-ig fogadjuk a korábban érkező gyerekeket.
Napközben 11.25-től 16.00-ig tartanak a napközis foglalkozások, majd egy kijelölt csoportban szolgálatot tartunk 16.30-ig.
A gyermekklub havi díja 12 € .

Az iskolai étkeztetésről
Működésünk alapelve az egészséges étkeztetés. Fennállásunk óta a tápanyagokban gazdag, koleszterinszegény étrenddel való megbarátkozást kívánjuk a fiatalabb generáció étrendjébe bevezetni. Ne csak tanulmányainkban, de étkezésünkben is legyünk okosak!
Amit tudni kell:
-Étkezdénk napi egyszeri étkeztetést biztosít az iskola tanulói és alkalmazottai számára.
-Az étkezésért fizetendő térítési díj az alsó tagozatosok részére 0,95€ / nap + 2 € havi egyszeri fenntartási költség.
-A térítési díj a jogszabályokban előírt módon kedvezményekkel csökkenthető (szociális támogatás).
-A befizetés postai utalványon vagy banki átutalással bonyolítható le, határidő: a folyó hónap 15. napjáig.
-A heti étlapot a szülők megtekinthetik az iskola honlapján: www.czuczora.eu
-Részletesebb tájékoztatást az érdeklődők a következő telefonszámon kaphatnak Kovács Beáta konyhavezetőtől: 035 6 400 737

Anyagi támogatások szülőknek
A magyar iskolák a szlovák államtól elnyert támogatás mellett Magyarországról is rendszeres támogatásban részesülnek.

Bethlen Gábor Alap
Azok a szülők, kiknek gyermekei magyar iskolát látogatnak, évente pályázhatnak a Bethlen Gábor Alapnál az oktatási-nevelési támogatás elnyeréséért. Egy gyermekre kb. 50 euró értékű támogatást nyerhet el a szülő (törvényes képviselő) évente, mellyel a magyar állam a szülők iskolalátogatással kapcsolatos kiadásait szeretné enyhíteni.

Rákóczi Szövetség
A Rákóczi Szövetség magyarországi civil szervezetek, polgári körök, cégek, magánszemélyek adományaira alapozva a több éves hagyománynak megfelelően ebben az évben is 10.000 Ft beiratkozási ösztöndíjat ajánl fel azon gyermekek számára, akiket szüleik az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskolába íratnak be.

Kedvezménytörvény
A kedvezménytörvény a magyar iskolába járó diákok részére tanulmányaik befejezéséig minden évben Magyarországon is kedvezményeket nyújt. A magyar iskolába járó, magyar igazolvánnyal rendelkező diákok a magyarországi diákokkal azonos diákigazolványt kapnak, amely jelentős utazási és más kedvezményeket is biztosít részükre Magyarországon.

Tartozzunk minél többen a Czuczorosok csapatába!

Egyéb részleteket megtalálnak az ISKOLAHÍVOGATÓ kiadványunkban, , mely az iskolaköteles óvodásoknak és szüleiknek szól.
Hamarosan eljuttatjuk az érsekújvári magyar óvodai csoportokat látogató gyermekeknek.
Ha az Ön gyermeke szlovák óvodát látogat, esetleg nem jár óvodába, így nem jut el hozzá a kiadvány, egy cím ellenében szívesen postázzuk.


Szeretettel várunk mindenkit a beiratkozási programunk rendezvényeire!

– 2019. március 5. – kedd
BEMUTATÓ ÓRÁK az 1. és 4. osztályban

2019. március 23. – szombat, 14:30
JÁTSSZUNK EGYÜTT! – foglalkoztató délután az óvodások részére

2019. április 1 – 2., hétfő, kedd , 8:00-17:00
BEÍRATÁS az iskolába

2019. május 22. – szerda
Óvodások az iskolapadban – foglalkoztató délelőtt a jövendő elsősökkel

Leave a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük